UNI-ZG

Zavod za organsku kemiju

FBF


 

 Valerije Vrcek

Prof. dr. Valerije Vrček, dipl. inž. med. biokemije
Zavod za organsku kemiju
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb

tel. 01-6394441
fax. 01-4856201
e-mail: vvrcek@pharma.hr

ENGLISHEnglish


I. Podaci iz životopisa

Vrijeme i mjesto rođenja: 7. studenoga 1967., Zagreb

 

Dodiplomski studij: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer medicinske biokemije, 1987-1992.

Diplomski rad: "Kinetički izotopni efekti otapala i utjecaj neutralne soli na brzinu kemijske reakcije pirogrožđane kiseline s nitrozobenzenom", mentor Stanko Uršić, 1992.

Poslijediplomski studij: Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer Organska kemija, 1992-1995.

Magistarski rad: "Sinteze i reakcije 1',2'-nezasićenih 2',3'-sekonukleozida", mentori Vesna Čaplar i Mladen Žinić, 1995.

Disertacija: "Nedegenerirane ravnoteže pregrađivanja 2-cikloalkil-2-propilnih kationa", mentor Olga Kronja, doktorat prirodnih znanosti, područje kemija, obranjen 1999. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.

 

Osobni podaci: Hrvat, oženjen, otac troje djece.

 

U Domovinskom ratu sudjelovao u ratnim operacijama od 02.01. do 07.05.1992., te u akciji „Oluja“ 1995.

2000. godine primio nagradu za organsku kemiju "Vladimir Prelog".

Zaposlenje

1992. znanstv. novak u Laboratoriju za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju Instituta Ruđer Bošković

1995. asistent u Zavodu za organsku kemiju FBF-a

1999. viši asistent u Zavodu za organsku kemiju FBF-a

2002. docent na FBF-u

2006. izvanredni profesor

2012. redoviti profesor

 

 

II. Znanstvena djelatnost

 

Znanstveni radovi

 

Znanstveni projekti

 

Znanstveni boravci u inozemstvu

 

 

III. Stručna i javna djelatnost

 

Javna i stručna predavanja, intervjui

 

40-ak javnih i stručnih predavanja,

5 stručnih radova u časopisima,

1 poglavlje u stručnoj knjizi,

2 znanstveno-popularne knjige:

"GMO između prisile i otpora", 2010, Pergamena, Zagreb;

Druga strana potrošačkog raja. U klopci između zdravlja i bolesti“, 2010, Školska knjiga, Zagreb,

koautor znanstveno-popularne knjige

("Kako u 21. stoljeće", 1992, Školska knjiga, Zagreb).

 

2001.-2006. član upravnog odbora Hrvatskog kemijskog društva.

2003. - član Državnog povjerenstva za natjecanja iz kemije.

2013. - član Vijeća za GMO.

2014. - član upravnog odbora Kluba hrvatskih Humboldtovaca

 

Sudjeluje u realizaciji edukativnih ekoloških projekata koje financira Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH (projekt „Štiti okoliš“ Udruge za demokratsko društvo, 2004, 2005).

Koordinator stručnog tima na projektu Udruge za demokratsko društvo "Savjetovalište za E-brojeve" (2007) kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. http://e-brojevi.udd.hr/

Suradnik na pripremi Opće i nacionalne enciklopedije, područje kemija i kemijske znanosti.

 

IV. Nastavna djelatnost

Preddiplomski kolegiji: Organska kemija 1, Organska kemija 2, Spektroskopska identifikacija organskih spojeva.
Poslijediplomski kolegij: Molekularno modeliranje organskih spojeva

1998/1999. Asistent, kolegij Kemija i biokemija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, BiH.

2003, 2012-2014. Član Nastavne komisije FBF-a.

2006. Član Komisije za diplomske radove FBF-a.

2014- Član Znanstvene komisije FBF-a

 

Koautor skripti "Praktikum za studente medicine", Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru (1998.) i "Vježbe iz medicinske kemije i biokemije", Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru (2002.).

Voditelj je 12 diplomskih radova i jedne doktorske radnje.

 

V. Članstva u znanstvenim i stručnim društvima

 

Hrvatsko kemijsko društvo,

Društvo sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika,

Matica Hrvatska,

Udruga za demokratsko društvo,

Hrvatsko bioetičko društvo

Klub hrvatskih Humboldtovaca.

 

Član je Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja iz kemije.

Član je Odbora za zaštitu Jadrana.

Član je Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku